Svatba

Svatba je globální společenský obřad, který spojuje dva lidi. V minulosti to byli většinou lidé opačného pohlaví, v důsledku liberalizace společnosti a sociálních principů je dnes v některých státech možné si vzít osobu stejného pohlaví. Historicky se tento obřad vyskytuje v různých formách ve velké většině světových kultur. Jejich tvar se liší podle sociálních, náboženských a jiných rozdílů.

Tento jev můžeme pozorovat od pravěku na různých úrovních. Charakter obřadu a jeho důsledky se v průběhu historie měnily na základě obecných společenských podmínek. Důležitými faktory pro historický vývoj svatby byly například (rodinný kult, vliv církve) v pozdějších dobách, zejména subjektivnější důvody (láska, peníze).

Svou svatbu můžete oslavit s námi. S radostí pro Vás připravíme slavnostní tabuli. Za slunečného počasí můžeme podávat grilované speciality i venku.