Svatba

Svatba je globální společenský obřad, který spojuje dva lidi. V minulosti to byli většinou lidé opačného pohlaví, v důsledku liberalizace společnosti a sociálních principů je dnes v některých státech možné si vzít osobu stejného pohlaví. Historicky se tento obřad vyskytuje v různých formách ve velké většině světových kultur. Jejich tvar se liší podle sociálních, náboženských a jiných rozdílů.Tento jev můžeme pozorovat od pravěku na různých úrovních. Charakter obřadu a jeho důsledky se v průběhu historie měnily na základě obecných společenských podmínek. Důležitými faktory pro historický vývoj svatby byly například (rodinný kult, vliv církve) v pozdějších dobách, zejména subjektivnější důvody (láska, peníze).Svou svatbu můžete také oslavit s námi! Jsme rádi, že v naší restauraci vyrobíme jeden velký stůl pro celou skupinu. Nebo za slunečného počasí můžete jíst venku pomocí grilu a bufetu.