Squashový kurt

SQUASHOVÝ KURT

Squash je hra pro dva nebo čtyři hráče podobná ricochetu.

Hraje se na uzavřeném hřišti se speciálními raketami a míčkem určeným pro squash.

Hra squash nepatří mezi olympijské sporty. První záznamy o hře, kde účelem bylo zahrát míček o stěny, nalezneme již na počátku 19. století. Ve věznici pro dlužníky Fleet v Londýně si vězňové krátili čas hraním hry zvané Rackets. Kolem roku 1820 se Rackets dostává na školu Harrow Public School v Anglii. Později na tomtéž místě se začíná vyvíjet i další varianta, kde se hraje propíchnutým míčkem. Tato varianta s názvem ,, Squash “ (název vznikl podle slovesa ,, to squash “ – ,, rozmačkat “) se stává stále populárnější a v roce 1864 vznikají první čtyři squashové kurty.

Squash se stává oficiálně sportem a vznikají první národní asociace sportu ,, Squash Rackets “ i první turnaje (včetně slavného British Open – obdoba tenisového Wimbledonu).

Squashový kurt byl i na slavném Titaniku. Squash hrálo na počátku devadesátých let po celém světě přes 15 milionů hráčů na více než 46 tisících kurtech.

 

REZERVACE SQUASHOVÉHO KURTU